Skip to the content

Leefstijlcentrum voor een gezonde levensstijl die blijft

Direct naast het HagaZiekenhuis komt een gloednieuw leefstijlcentrum, een initiatief van Samer Somi, (interventie)cardioloog in het HagaZiekenhuis. Het Leefstijlcentrum Haaglanden wordt een belangrijke aanvulling op de zorg van het ziekenhuis en huisartsen.

 

Links van de hoofdingang van het HagaZiekenhuis zie je het meteen liggen: een nu nog praktisch lege ruimte waar hard wordt gewerkt en verbouwd om dienst te gaan doen als een multidisciplinair leefstijlcentrum. Het idee is ontstaan in 2018 en dit jaar zal het centrum in gebruik worden genomen.

Meer aandacht voor gezonde leefstijl

Het HagaZiekenhuis ligt in Den Haag Zuidwest, een kwetsbare wijk waar de bewoners korter en in slechtere gezondheid leven ten opzichte van de gemiddelde Nederlander. Patiënten, waaronder veel hartpatiënten, revalideren na hun behandeling in het ziekenhuis. Somi: “Het huidige revalidatieprogramma is erg krachtig en bewerkt 35% mortiliteitsreductie, echter na een jaar vervalt maar liefst 60% van de patiënten in de oude, ongezonde leefstijl.” Somi is in 2018 al gestart met een plan voor een leefstijlcentrum, dat patiënten langer en intensiever zal begeleiden vanuit verschillende disciplines. “Daar is best wat tijd overheen gegaan”, vertelt Somi. “Ik heb het veel besproken met collega’s en andere zorgorganisaties. De noodzaak is hoog en ik ben van mening dat dit niet in de tweedelijns zorg thuishoort. Door de covid pandemie is er veel meer aandacht gekomen voor het belang van een gezonde leefstijl en kreeg het businessplan meer vorm.”

De Schoone Ley

De volgende stap was het vinden van een geschikte locatie zo dicht mogelijk bij het ziekenhuis. Rondom het ziekenhuis is “De Schoone Ley” gebouwd: een gebied met zo’n 610 woningen en appartementen, met op de begane grond commerciële ruimtes, in totaal circa 3.000 m2. SLD Health B.V., waarin naast Somi nog een andere investeerder zit, heeft in 2020 hier een ruimte gekocht. “We hebben eerst moeten wachten op de plannen van het HagaZiekenhuis, aangezien het moest uitbreiden in verband met de fusie. Er was sprake van dat het ziekenhuis alle nieuwe ruimtes rondom hun huidige pand zou gaan huren, maar daar is vanaf gezien.” Somi is vervolgens met zijn plan naar banken gegaan. “Voor de aankoop van het pand hebben we een financiering bij ABN AMRO, exclusief verbouwing en inrichting. Hiervoor ben ik online naar financiers gaan zoeken en kwam terecht bij het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED). Naast een deel eigen middelen, is de inrichting en verbouwing gefinancierd uit dit fonds.” Voor FRED is het leefstijlcentrum een mooie aanvulling op de portefeuille: het creëert praktijk- en werkruimte voor diverse zorgondernemers, biedt werkgelegenheid in de stad en het draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid van de bewoners in de omgeving.

 

Krachten bundelen

Met één centraal loket naast het ziekenhuis ziet Somi een hoop voordelen. “In het ziekenhuis lopen naast de revalidatie ook programma’s voor een gezondere levensstijl. Zo is er bijvoorbeeld een programma voor stoppen met roken door een externe partij, maar dat is niet bij iedereen bekend. Met het centrum hebben we straks één loket van waaruit we verschillende specialismen kunnen inschakelen, maar altijd het overzicht houden op de behandeling van de patiënt. Het centrum is een aanvulling op de zorg van het ziekenhuis.” Somi heeft een coördinerende en verbindende rol. “Er wordt ruim 500 m2 aan behandelruimtes, spreekkamers, een fitnessruimte beschikbaar gemaakt voor het leefstijlcentrum. Dit zal worden gerund door ondernemers vanuit verschillende disciplines. We gaan uit van een reguliere medische en integrale aanpak waarbij alles aan bod komt: voeding, beweging en leefgewoonten maar bijvoorbeeld ook de psychische kant: Waar komt mogelijke weerstand vandaan en hoe kunnen we die wegnemen? Hoe zelfredzaam is iemand?” Voor langdurige, blijvende resultaten ben je meestal niet in een paar weken klaar. “Hoelang de begeleiding naar een gezondere leefstijl duurt, verschilt per patiënt. Na behandeling in het centrum zullen we contact houden met de patiënten en hen blijven monitoren. We willen een terugval voorkomen en zetten in op preventie van nieuwe klachten. Ik zie mogelijkheden voor online contact via een app, waarin patiënten invullen hoe vaak ze bewegen, vragen kunnen stellen etc. Of we bieden ze bijvoorbeeld een voordelig abonnement aan om bij ons in het centrum te blijven sporten onder begeleiding.”

Dit jaar nog van start

De verbouwing zal klaar zijn in juni of juli. Ondertussen wordt hard gewerkt aan het werven van medewerkers en specialisten en wordt de structuur van het centrum verder uitgewerkt. “Er komt een samenwerkingsverband met onder meer FysioFit, Multi Fysio en de Schaafsma Kliniek voor Diagnostiek & Leefstijl.” Daarnaast zet Somi zijn netwerk in om de juiste partijen aan elkaar te verbinden en hen bekend te maken met het centrum. “We willen samenwerken met het programma van Gelukkig en Gezond Den Haag en de gemeente, maar ook met andere partijen zoals TNO, Lifestyle4Health, Novo Nordisk, de LUMC-Campus  en de HagaAcademie, waarmee aangename gesprekken zijn gevoerd.” Hoeveel patiënten er jaarlijks behandeld zullen worden is nu nog lastig te zeggen. “In Den Haag zijn er erg veel mensen die voor leefstijlinterventie in aanmerking komen en hiervan is maar een zeer kleine deel behandeld. We moeten dus aan de slag. Ik kijk er naar uit om met de specialisten in de ziekenhuizen als huisartsen en externe partijen hiermee bij te dragen aan een gezonder Den Haag”, aldus Somi.

Foto: Samer Somi nam bij het begin van de bouw samen met zijn zoon een kijkje op de locatie.