Skip to the content

Voorwaarden FRED

Om in aanmerking te komen voor een financiering van FRED, moet een project aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals: een duidelijke commerciële ratio, een intern rendement en grote maatschappelijke meerwaarde.

Wilt u een financiering van FRED? Dan moet u kunnen aantonen dat:

 • De effecten van het project zichtbaar zijn binnen de gemeentegrenzen van Den Haag
 • Financiering tegen marktvoorwaarden niet of slechts beperkt mogelijk is
 • Het project een grote maatschappelijke meerwaarde oplevert
 • Het project financieel levensvatbaar is en beschikt over een economisch en technisch goed businessmodel
 • Het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden

Uw project moet ook passen binnen één of meer van de onderstaande brede (Europese) projectkaders:

 • Stedelijke infrastructuur
 • Hergebruik, restauratie en transformatie van grond en gebouwen
 • Kennis, innovatie en ondernemerschap (duurzaamheid in gebiedsontwikkeling)
 • Verbetering van duurzame (nutsvoorzieningen) in steden
 • Stedelijke vervoers- en verkeerssystemen
 • Ontwikkeling van sociaal maatschappelijke instellingen/bedrijven
 • Koppeling onderwijs- of onderwijsleerlijnen
 • Bijdragen aan een evenwichtige arbeidsmarkt
 • Bijdragen aan een goed stedelijk leef- en woonmilieu

Voldoet uw project aan bovenstaande voorwaarden? Doe dan een aanvraag voor een financiering. Dat kan in 6 eenvoudige stappen.

Let op: FRED investeert uitsluitend in rechtspersonen, coöperatieve verenigingen en commanditaire vennootschappen.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag

088 253 95 00
Ma-do: 08.30 - 17.30 uur 
Vr: 08.30 - 17.00 uur

FRED@SVn.nl
Voor vragen en opmerkingen.