Skip to the content

Hubbel - Lastmile B.V.

Hubbel gelooft dat de first- en lastmile in de stad anders kan en moet; slimmer en groener. Vermindering van verkeer, Co2 uitstoot en onveilige situaties in de stad Den Haag. Daar zorgt Hubbel Lastmile voor. Met elektrische voertuigen bezorgen ze op een efficiënte, duurzame en veilige manier goederen ‘het laatste stuk’ de stad in. Hiervoor hebben ze een grote opslag buiten het centrum nodig. Met een financiering van FRED kunnen ze het pand herinrichting zodat het perfect aansluit bij hun wensen.

Veilig en verantwoord vervoer

Hubbel is in 2018 opgericht met de ambitie om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid in Den Haag te verbeteren. Ze zijn aanbieder van het lastmile-transport, flexibele opslagruimte en aanvullende logistieke diensten. Hubbel beperkt het aantal ritten en ontwijkt de spits waardoor de drukte overdag afneemt en de veiligheid op de weg toeneemt. Ondernemers leveren goederen af bij Hubbel. Vanuit hun opslag worden goederen op een efficiënte en duurzame manier de stad in gebracht. Voor het vervoer gebruikt Hubbel elektrische voertuigen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook heel efficiënt omdat orders gebundeld kunnen worden.

FRED: Financiering voor herontwikkeling van het pand

Om haar plannen te realiseren gaat Hubbel in het najaar van 2021 verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Zinkwerf in Den Haag. Dit voormalige distributiecentrum van V&D telt 27.000m². Hubbel is van plan deze locatie (fasegewijs) aan te huren en in te richten naar eigen wensen. Dit sluit goed aan bij de ambities van FRED. FRED is speciaal bedoeld om (leegstaande) panden te herontwikkelen zodat er extra m2 geschikte bedrijfsruimte ontstaat. Ongeacht of het een huur- of kooppand betreft.

Hubbel - FRED fonds SVn Hubbel - FRED fonds SVn

Dankzij de financiering van FRED is Hubbel in staat het oude distributiecentrum opnieuw in te richten, waardoor er een duurzame en toekomstbestendige plek ontstaat waarin Hubbel de logistieke stadshub mogelijk maakt. Ondanks dat Hubbel geen eigenaar van het gebouw is, moeten ze het pand wel zo inrichten dat het gebruiksklaar is om hun klanten te bedienen. Hubbel gebruikt de financiering van FRED voor de noodzakelijke investeringen in het huurpand. Op die manier bouwen we samen aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een gezonde economie in Den Haag.

Lees meer over Hubbel Lastmile.